Miten Mobilat auttaa?
Missä kipu on?
Ajankohtaista
Venyttelyopas
Hyvä tietää Mobilatista


Lihas- ja nivelkivut ovat myös nuorten vaiva:
Opiskelijan lihasterveyttä kohentavat oikea työasento, liikunta ja venyttely

Nuorten opiskelijoiden niska-hartiaseudun vaivat ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime vuosina. Kipuja aiheuttavat mm. huono opiskeluasento, työn staattinen rasittavuus, psykososiaalinen stressi ja yksilölliset tekijät.

Vuonna 2002 toteutetun kouluterveystutkimuksen mukaan lähes 80 % lukion toisluokkalaisista tytöistä ilmoitti kärsivänsä niska-hartiakivuista noin kerran kuussa tai useammin. Lähes joka päivä kipuja esiintyy noin 19 %:lla. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000:n mukaan 19–34-vuotiaista naisopiskelijoista 37 % kärsii satunnaisesti niska-hartiaoireista ja 32 % viikoittain tai useammin. Miesopiskelijoilla vastaavat luvut ovat 32 % ja 14 %. Myös opiskeluiän jo ohittaneiden keskuudessa tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat merkittävä ongelma. Tutkimusten mukaan noin miljoonalla suomalaisella on jokin krooninen tuki- ja liikuntaelinten sairaus ja heistä yli puolelle se aiheuttaa toiminnallista haittaa.

Niskakipu on useiden tutkimusten mukaan tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloista alaselkäkivun jälkeen toiseksi tavallisin kipuongelma. Niskakipu voi olla paikallista tai siihen voi liittyä hartian ja käden säteilykipua sekä tuntohäiriöitä. Tavallinen oheisoire niskakivulle on myös päänsärky.

Niska-hartiakivun syyt moninaisia

Niska-hartiaseudun kipujen yleisyydestä huolimatta vaivojen täsmällistä syytä ei tunneta. Kuormitustekijöihin ja työn staattisuuteen vaikuttamalla voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää ongelmia. Eräs tärkeimmistä niskakivun syntyyn vaikuttavista tekijöistä on työasento. Jatkuvan istumatyön on havaittu olevan erityisen haitallista niskalle: yli 95 % työajastaan istumatyötä tekevillä on muihin verrattuna kaksinkertainen riski saada niskakipuja.

Opiskelijat ja koululaiset istuvat paljon: luennoilla, lukiessa ja tietokoneen ääressä sekä mahdollisesti vielä vapaa-ajalla esimerkiksi tietokonepelejä pelatessa. Pää etukumarassa työskentely, käsien jatkuva koholla pito ja istuminen altistavat ajan mittaan niska- ja hartiakivuille.

Tiedetään myös, että ikä, naissukupuoli, ylipaino ja tupakointi suurentavat vaaraa saada niskakipuja. Myös muut syyt, kuten opiskelupaineet, masentuneisuus ja riittämätön uni voivat lisätä lihasjännitystä.

Vaivojen ennaltaehkäisy on helppoa

Kirjojen tai tietokoneen edessä istumisesta aiheutuvia vaivoja on helppo ennaltaehkäistä. Ryhdikäs ja tasapainoinen istuma-asento sekä ergonomia ovat ensisijaisen tärkeitä. Hyvän työtuolin tulisi tukea alaselkää ja sen korkeuden tulisi olla yksilöllisesti säädettävissä. Opiskelupaikassa tähän on usein mahdotonta vaikuttaa, jolloin onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan ryhtiin ja istuma-asentoon sekä opiskeluergonomiaan kotona.

Opiskelijan tulisi myös muistaa pitää taukoja, vaihtaa työasentoa ja liikutella jäseniään säännöllisesti. Koska opiskelu rasittaa niska-hartia-aluetta staattisesti, on lihastasapainosta huolehtiminen tärkeää. Myös venyttely ja tarvittaessa hierojalla käynti ovat tehokkaita tapoja ylläpitää niska-hartiaseudun ja yläselän liikkuvuutta. On myös tärkeätä, että niska-hartiaseutu rentoutuu yön aikana. Jotkut voivat saada apua hyvän yöunen saamiseen esimerkiksi erikoistyynyistä.

Viimeisimmät tutkimukset korostavat myös liikunnan ja suunnitellun liike- ja lihasharjoittelun merkitystä niska-hartiakipujen ennaltaehkäisyssä. Liikunnan pitäisi olla säännöllistä ja ennen kaikkea mukavaa, rentouttavaa ja monipuolista. Myös lyhyemmillä liikuntatuokioilla esim. hyötyliikunnalla, on positiivisia vaikutuksia.

Apua kipuun

Niska-hartiasärkyyn voi käyttää tarvittaessa tilapäisesti lääkkeitä, mutta pidempiaikaisiin ongelmiin ne eivät ole hyvä ratkaisu. Akuutissa vaiheessa kipualuetta voi hoitaa ja tulehdusta rauhoittaa tulehduskipulääkkeillä ja kylmähoidolla (esim. jääpussi). Hyvä vaihtoehto suun kautta nautittaville tulehduskipulääkkeille on paikallisesti levitettävä särkyvoide, kuten Mobilat, jonka avulla voidaan välttää pillerisärkylääkkeisiin liittyvät maha-suolikanavan ongelmat.

Jos kipu on sietämättömän voimakasta, pitkittyy merkittävästi (yli 4 - 6 viikkoa) tai kun kyseessä on esimerkiksi tapaturma, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle ja tutkia niskahartiaseutu paremmin. Tällöin tarkka oirehistoria ja kliininen tutkimus ovat ensisijaisen tärkeät.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle